Shi Xiaojing
  • Member of Taihe Institute Executive Council